Archivo del blog

viernes, 4 de agosto de 2017

la caiguda de les tres lletres, la I , la B i la M...era una vegada una companyia que va canviar el mon, va donar capacitat de procès a les grans companyies , les americanes i desprès , les altres

Eren el jocs olímpics de Barcelona que començava a fer figa , la primera companyia del planeta , segons deia un dels seus directius a España, Enric Nolis

e Business Managment : la caiguda de les tres lletres, la I , la B i la M...

Som consultors assessors coachs i acompanyants
Som Pacients ObjectiusIndependentsEspecífics AnalíticsGeneradors d'alternatives . EnsQüestionem sempre tot

Fem Coaching «entrenem»Despertem Coachs en el coachee«entrenat»
Trobem plegats el camí més eficaç per assolir els objectius desitjatsdespertan el potencial, els propis recursos i habilitats

Logo

Orientem i mostrem 
per 
Observar , per la presa de consciència , per imaginar i definirobjectius clarament
Acompanyem per Actuar , perMesurar, per estimular el prendre accions correctives , retroalimentar la motivació per l'obtenció dels èxits buscats

No hay comentarios:

Publicar un comentario